Auteurservice voorwaarden

Ben jij een auteur en wil jij jouw boek of boeken aanbieden via de website van Moonreaders?

Dan kan dat als:

 1. Jouw boek aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • Jouw boek is een boek of een e-boek;
 • Jij verkoopt je boek (ook) zelf: Jouw boek kan natuurlijk ook verkocht worden via andere kanalen zoals via een Printing on demand bedrijf, maar de link op jouw auteurspagina moet verwijzen naar jouw website of jouw e-mailadres. Geeft een uitgever jouw boek uit? Informeer dan bij jouw uitgever of je jouw boek wel of niet op Moonreaders website mag zetten!
 • Jouw boek is fictie en valt onder een of meerdere van de volgende genres:
  • roman
  • fantasy
  • thriller
  • horror
  • sciencefiction,
  • historische fictie
  • romantiek
  • prentenboeken
  • Young Adults
  • Jeugdboeken
 • Jouw boek voldoet aan de Nederlandse wetgeving, wat o.a. betekent:
  • Het heeft een ISBN-nummer;
  • Je hanteert een vaste verkoopprijs;
  • Het bevat geen haatdragende of discriminerende inhoud;
  • Jij hebt de auteursrechten van het boek.

 

 1. Jij akkoord gaat met de volgende voorwaarden:
 • Moonreaders biedt een serviceabonnement voor auteurs door hun boek(en) op de Moonreaders website te zetten en promotionele activiteiten uit te voeren zoals omschreven in ‘Inhoud van het serviceabonnement’;
 • Auteurs melden zich aan via het formulier op de website. Moonreaders behoudt zich het recht voor om aanmeldingen zonder opgaaf van redenen te weigeren;
 • Door het verzenden van dit aanmeldformulier verklaart de auteur alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld;
 • De auteur ontvangt een factuur en betaalt deze binnen 14 dagen. Bij niet tijdig betalen, wordt de overeenkomst direct ontbonden;
 • Moonreaders maakt na ontvangst van de betaling een auteurspagina aan met de, door de auteur aangeleverde, gegevens. Op deze auteurspagina staan:
  • De titel van jouw boek / titels van jouw boeken;
  • De naam van de auteur (Dit mag ook een pseudoniem zijn, wanneer jouw boeken ook onder een pseudoniem geschreven zijn.);
  • Een afbeelding van de cover van het boek;
  • De achterflaptekst;
  • De prijs van het boek / de boeken;
  • Een bestelknop per titel, of één bestelknop voor alle titels (keuze) naar jouw webshop, jouw website of naar jouw e-mailadres;
  • Een ratingmogelijkheid; (keuze)
  • Tot 10 trefwoorden per titel;
  • Een ‘contact met de auteur’ knop;
  • Een tekst over de auteur;
  • Een afbeelding van de auteur;
 • Als de pagina gevuld is, krijgt de auteur inzage en kan de pagina weigeren, nog aanvullen of goedkeuren. Bij weigering wordt de pagina verwijderd en eindigt de overeenkomst. De auteur ontvangt binnen 14 dagen 2/3 van het betaalde bedrag terug. 1/3 Van het bedrag zijn kosten voor geïnvesteerde tijd door Moonreaders. Bij aanvulling past Moonreaders de auteurspagina aan en biedt deze nogmaals aan ter goedkeuring. Bij goedkeuring wordt de pagina online geplaatst en is vanaf dat moment vindbaar op internet;
 • De auteur garandeert dat de verstrekte informatie en inhoud van de auteurspagina in overeenstemming is met de Nederlandse wetgeving;
 • De auteur is als enige aansprakelijk voor de inhoud van zijn auteurspagina, en vrijwaart Moonreaders tegen elke vorm van aansprakelijkheid en claims van derden in verband met de inhoud van de auteurspagina;
 • Moonreaders behoudt zich het recht voor de door de auteur aangeleverde teksten te weigeren of aan te passen indien deze spel- of grammaticale fouten bevatten of niet passen bij de waarden van Moonreaders. Moonreaders zal weigering of aanpassingen altijd communiceren naar de auteur;
 • Indien de auteur, om welke reden dan ook, zijn auteurspagina eerder wil laten verwijderen, kan dat altijd. De auteur heeft dan geen recht op teruggave van de betaling;
 • Het abonnement wordt automatisch verlengd met een jaar, tenzij de auteur uiterlijk een maand voor ingang van een nieuwe abonnementsperiode aangeeft zijn abonnement te willen beëindigen. Moonreaders waarschuwt de auteur minimaal 6 weken voor een nieuwe abonnementsperiode, dat er een nieuwe abonnementsperiode aankomt;
 • Je geeft toestemming om de door jouw aangedragen gegevens te gebruiken voor promotie op de Moonreaders website en via Moonreaders Sociale Media;
 • Veranderingen aan jouw auteurspagina (anders dan volledige verwijdering) die altijd mogen: aanpassen van de verkoopprijs na wijziging bij het Commissariaat van de Media, verandering van webadres of e-mailadres, nieuw boek / nieuwe boeken toevoegen, boek / boeken verwijderen. Veranderingen die eenmaal per half jaar mogen (in mei en november): aanpassen prijzen van e-boeken en alle andere veranderingen. In mei en november stuurt Moonreaders een herinnering met de vraag of alle gegevens nog kloppen.
 • Het formaat van aangeleverde foto's en afbeeldingen zijn maximaal 2 MB per foto/ afbeelding.
 • Moonreaders behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te veranderen. Veranderingen worden gecommuniceerd.

 

 1. Jij akkoord gaat met de Inhoud van het serviceabonnement
 • Een auteurspagina zoals omschreven in bovenstaande voorwaarden, te vinden op de website van Moonreaders in het menu onder het kopje ‘Boekwinkel’;
 • Informatie over jou en/of jouw boek(en) minimaal 1x per jaar op de Homepage van Moonreaders onder het kopje ‘Uitgelicht’ (promotie);
 • Jouw boek(en) op de hoofdpagina van de 'Boekwinkel' voor 1 maand onder het kopje ‘nieuw’(promotie);
 • Ten minste 1x per jaar promotie over jou als auteur en/of van (een van) jouw boek(en) via Moonreaders sociale mediakanalen (Facebook, Instagram en/of LinkedIn); Moonreaders maakt voor promotie gebruik van de door de auteur geleverde gegevens en afbeeldingen en legt de promotie eerst voor aan de auteur. Bij afkeuren van de promotie vervalt het recht op 1x per jaar promotie voor jou als auteur en/of van (een van) jouw boek(en) via Moonreaders sociale mediakanalen voor de lopende abonnementsperiode. Bij goedkeuren wordt de promotie uitgevoerd op een door Moonreaders gekozen moment.
 • Jouw auteurspagina is vindbaar in Google. Je kunt zelf een SEO-tekst aanleveren. (Uitleg: In het Moonreaders web-systeem kan per pagina een korte SEO-tekst worden opgegeven. (SEO betekent 'Search Engine Optimization', wat betekent dat je probeert om je website hoger te laten komen in de zoekresultaten van Google en andere zoekmachines. Dat doe je door de inhoud van je website en de manier waarop deze is opgebouwd beter af te stemmen op hoe zoekmachines werken en hoe mensen informatie zoeken. Zo kan je meer bezoekers krijgen op jouw auteurspagina.) Moonreaders kan desgewenst deze tekst voor de auteur maken.
 • Jouw auteurspagina en dus jouw boeken en de informatie over jouzelf zijn vindbaar via de zoekfunctie op de website van Moonreaders.
 • Je geeft zelf één of twee genres op waaronder jouw boek valt. Jouw boek wordt onder deze twee genres geplaatst. Mensen die zoeken op jouw genre, komen dus jouw boek tegen.
 • Jouw boek is ook vindbaar op de trefwoorden die jij opgeeft. (maximaal 10 per titel)

 

 1. Jij akkoord gaat met de prijzen voor het serviceabonnement
 • Jouw eigen auteurspagina, zoals omschreven in de voorwaarden

       * 1 t/m 3 titel(s): € 15,00 inclusief btw. per jaar

       * 4 en meer titels: + € 6,- per titel inclusief btw. per jaar

 • Het maakt dus niet uit of je één of drie titels op jouw pagina zet. Voor 1 t/m 3 titels betaal je € 15,00 per jaar. Wil je bijvoorbeeld vier titels plaatsen, dan betaal je € 15,00 voor de eerste drie titels en € 6,00 voor die vierde titel. Dat komt dan samen op € 21,00 per jaar.
 • Stel je plaatst nu één boek op jouw auteurspagina en halverwege het jaar komt jouw tweede boek uit. Dan  plaatst Moonreaders dat tweede boek kosteloos op jouw pagina voor de resterende periode van jouw abonnement. Hetzelfde geldt voor een derde boek. Je kunt jouw boeken altijd aanmelden via het aanmeldformulier. Heb je drie titels op jouw auteurspagina staan en wil je een vierde boek plaatsen? Dan betaal je een gedeelte van die € 6,00 tot het eind van jouw abonnementsperiode. Voorbeeld: Stel je meldt je vierde titel op 15 augustus aan, dan komt jouw boek per 1 september online. (Jouw abonnement loopt bijv. nog vier maanden) Je betaalt dan 4 x € 0,50 = € 2,- voor die vierde titel.